gallery/logo

T H E   N I C E  S T O R Y

ปัจจุบัน "คอนเทนต์" ถือเป็นปัจจัยสําคัญสำหรับทุกธุรกิจ เพราะเมื่อไหร่ที่คอนเทนต์ดี จะได้รับความสนใจและการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

.

1. #สร้างสรรค์ 

ทุกคอนเทนต์ที่เขียนขึ้น จะต้องมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ มีเนื้อหาที่แปลกใหม่น่าสนใจมากกว่าแหล่งอื่นๆ อาจจะใช้เทคนิคการเขียนลงรายละเอียดเชิงลึก

โดยเลือกคำ หรือสำนวนที่เข้าใจง่าย

.

2. #ส่งเสริม 

คอนเทนต์ที่น่าเสพจะมีเนื้อหาที่ชัดเจน เป็นระบบระเบียบ ในทุกๆย่อน่าจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง โดยอาจเขียนให้สำพันธ์กับเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของคุณ

แต่ไม่ควรเจาะจงขายของจนเกินไป

.

3. #สมํ่าเสมอ 

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจปัง มีปัง มีคนสนใจเยอะ ไม่ใช้การผลิตบทความออกมามากมาย ขอแค่

เพียงบทความที่มีคุณภาพ เช่น สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ แล้วคุณจะพบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังและน่าพอใจ

 

#เขียนคอนเทนต์ #สร้างคอนเทนต์อะไรดี #contentmarketing #สร้างสรรค์บทความ #คิดคอนเทนต์

gallery/97cf0bf8e897ddc9b2fcb60328d0fb4e

เทคนิค 3ส. สร้าง Content Marketing ให้ปัง มีคนสนใจเยอะ

gallery/db4844f249469a984ceb37e1b18519ac