gallery/logo

T H E   N I C E  S T O R Y

ธุรกิจส่วนใหญ่แล้วมีหลากหลายมากมายแตกต่างกันไปซึ่งการเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลดค่าใช้จ่ายและลดวงเงินในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจ เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงจำเป็นต้องทำการตลาดให้ตอบโจทย์และตัวสนอง ต่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

.

1 ให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอันดับแรกแน่นอนว่าข้อมูล ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจเพราะทุกองค์กรทุกบริษัทล้วนแล้วแต่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แตกต่างกันโดยมีวิธีการและเทคนิคหลากหลาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวพิชิตใจลูกค้าอย่างตรงกลุ่ม ให้เลือกใช้บริการของคุณ

 

2 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด กลุ่มเป้าหมายนั้นมีหลากหลายระดับ เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องศึกษาวิจัยพฤติกรรมของลูกค้าโดยการเก็บข้อมูลจริงหรือค้นคว้าหาข้อมูลจาก analysis ต่างๆและนำมาวิเคราะห์สรุปอีกทีเพื่อให้ได้รู้จักความต้องการของลูกค้าจริงๆ ทำให้คุณทำการตลาดได้ตอบโจทย์กับลูกค้าอย่างแน่นอน

.

3 เทคนิคการผสมผสานแบบ Personalized เทคนิคนี้คือการนำข้อมูลในหลากหลายส่วนเข้ามาผสมผสานกัน  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ชำนาญการและนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์อย่างถูกต้องทำให้เกิดภาพลักษณ์ต่างๆที่สามารถนำเสนอและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำจะทำให้คุณเจาะกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุดและสามารถ มอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเหล่านั้น ได้ในระดับบุคคลเลยทีเดียว

 

#การตลาด #เทคนิคทำการตลาด #ธุรกิจ #การตลาดธุรกิจ #กลุ่มเป้าหมายการตลาด

gallery/4bb4567d454c770067496a89b20d17db

เทคนิคทำการตลาดให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

gallery/45c69c69bfb2c10ab4ba2f0ad32489b3